Test iFOBT służy do oznaczania obecności krwi utajonej (niewidocznej dla pacjenta) w kale.
Wynik pozytywny wymaga dalszej diagnostyki gdyż może świadczyć o chorobie przewodu pokarmowego a w szczególności o raku jelita grubego, drugiego co do częstości występowania nowotworu złośliwego w Polsce. Jest to choroba, która może przez wiele lat przebiegać praktycznie bezobjawowo a ujawnić się już w zaawansowanym stadium kiedy leczenie jest bardzo trudne i często kończy się niepowodzeniem. Wskazane jest aby każdy pacjent po 50 roku życia oraz osoby w każdym wieku z obciążonym wywiadem, poddały się co roku kolonoskopii-profilaktycznemu badaniu w kierunku wykrywania tego nowotworu. Osoby, które z różnych przyczyn nie chcą wykonać tego badaniu mogą przeprowadzić test w kierunku obecności krwi utajonej w kale.
Test wykonuje się z próbki kału pobranego do specjalnej probówki.