Test CRP służy do odróżnienia zakażenia bakteryjnego od wirusowego oraz monitorowania efektów leczenia.
W Polsce zapisuje się pacjentom dużo więcej antybiotyków niż w większości innych krajów. Dotyczy to głównie infekcji dróg oddechowych chociaż badania udowadniają, że etiologia tych zakażeń jest głównie wirusowa. Takie postępowanie nie przyczyni się do wyleczenia a wręcz może spowodować pogorszenie stanu zdrowia i prowadzić do lekooporności bakterii a w konsekwencji do braku możliwości leczenia zakażeń bakteryjnych w przyszłości.
Szybki test CRP pozwala, już w trakcie wizyty, określić etiologię zakażenia i dobrać właściwe leczenie. Można też przy pomocy tego testu określić czy terapia jest skuteczna.
Do wykonania testu potrzebne jest pobranie kropli krwi z palca.