Ważne informacje o zapisach na szczepienie przeciwko COVID-19 i przygotowaniu się do wizyty.

Każdy z Pacjentów, który zapisze się na szczepienie do Strefy Pacjenta – bezpośrednio w naszej przychodni, telefonicznie (+48 507 414 232) lub drogą elektroniczną (formularz: kliknij tutaj) – nie musi już dodatkowo zapisywać się za pomocą oficjalnej strony ani infolinii Ministerstwa Zdrowia. Ustalamy terminy dla Pacjentów w naszej przychodni (zgodnie z aktualnymi etapami) i przekazujemy je do centralnej bazy (e-rejestracja), skąd Pacjent otrzymuje SMSa z potwierdzeniem wyznaczonej przez nas daty szczepienia.

Przygotowując się do wizyty szczepiennej przeciw COVID-19 prosimy zabrać ze sobą:

1. środki ochrony osobistej – dla wspólnego bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami osoby przebywające na terenie przychodni (oprócz małych dzieci i osób zwolnionych) powinny mieć na twarzy maseczkę lub przyłbicę zasłaniającą nos i usta.
2. dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport) w celu identyfikacji.
3. okulary korekcyjne (jeżeli ktoś używa – przed szczepieniem poprosimy Państwa o wypełnienie deklaracji dotyczącej stanu zdrowia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dokument będzie dostępny w Strefie Pacjenta, ale można go także pobrać samodzielnie i wypełnić w domukliknij tutaj).
4. listę swoich chorób i aktualnie przyjmowanych leków – te informacje ułatwią lekarzowi podjęcie decyzji dotyczącej kwalifikacji do szczepienia.

Proszę zgłosić się na szczepienie na około 10 minut przed wyznaczoną wizytą w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów.

Po szczepieniu należy pozostać na terenie przychodni przez 15 minut. Jest to czas w którym występuje większość silniejszych odczynów poszczepiennych. Niektórym Pacjentom lekarz może zalecić dłuższą – 30 minutową obserwację.

Bezpośrednio po pierwszej dawce szczepionki dwudawkowej, np. takiej jak Comirnaty firmy Pfizer, Pacjent będzie mógł umówić się w Strefie Pacjenta na drugą dawkę.

Każdy z Pacjentów otrzyma zaświadczenie potwierdzające wykonanie szczepienia.


Jeżeli bezpośrednio lub kilka dni po szczepieniu wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów:
– uczucie osłabienia lub zawroty głowy
– zmiany rytmu serca
– świszczący oddech/duszność
– obrzęk ust, twarzy, gardła
– pokrzywka lub wysypka
– nudności albo wymioty
– uporczywy ból brzucha
– ból w klatce piersiowej
– obrzęk nóg
– silne i uporczywe bóle głowy
– niewyraźne widzenie
– wybroczyny/zasinienie poza miejscem podania szczepionki

lub inne niepokojące dolegliwości to należy uzyskać pilną pomoc medyczną.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al.Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309
strona internetowa: https://snz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane po szczepieniu przeciw COVID-19 szczepionką Comirnaty firmy Pfizer (na podstawie ulotki):
– bardzo częste (więcej niż 1 na 10 osób): ból i obrzęk w miejscu podania szczepionki, zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni, stawów, dreszcze, gorączka
– częste (maksymalnie 1 na 10 osób): zaczerwienienie w miejscu podania, nudności
– niezbyt częste (maksymalnie 1 na 100 osób): powiększenie węzłów chłonnych, złe samopoczucie, bóle kończyn, bezsenność i swędzenie w miejscu wstrzyknięcia
– rzadkie (maksymalnie 1 na 1000 osób): przemijające jednostronne porażenie nerwu twarzowego
– częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ciężka reakcja alergiczna

Możliwe działania niepożądane po szczepieniu szczepionką MODERNA firmy BIOTECH (na podstawie ChPL):
– ból w miejscu wstrzyknięcia (92%)
– zmęczenie (70%)
– ból głowy (64,7%)
– ból mięśni (61,5%)
– ból stawów (46,4%)
– dreszcze (45,4%)
– nudności i wymioty (23%)
– obrzęk/tkliwość pod pachą (19,8%)
– gorączka (15,5%)
– obrzęk w miejscu wstrzyknięcia (14,7%)
– zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia (10%)

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane po szczepieniu szczepionką AstraZeneca (na podstawie ChPL)
– tkliwość w miejscu wstrzykniecia (63,7%)
– ból w miejscu wstrzyknięcia (54,2%)
– ból głowy (52,6%)
– zmęczenie (53,1%)
– ból mięśni (44%)
– złe samopoczucie (44,2%)
– gorączka i uczucie gorączki (33,6%)
– gorączka >38 stopni C (7,9%)
– dreszcze (31,9%)
– ból stawów (26,45)
– nudności (21,9%)
Objawy zwykle ustępują w ciągu kilku dni od otrzymania szczepionki. W porównaniu z pierwszą dawką, działania niepożądane zgłaszane po podaniu drugiej dawki były łagodniejsze i zgłaszane z mniejszą częstotliwością.