Ważne informacje o zapisach na szczepienie przeciwko COVID-19 i przygotowaniu się do wizyty.

Każdy z Pacjentów, który zapisze się na szczepienie do Strefy Pacjenta – bezpośrednio w naszej przychodni, telefonicznie (507 414 428, 507 414 232) lub drogą elektroniczną (formularz: kliknij tutaj) – nie musi już dodatkowo zapisywać się za pomocą oficjalnej strony ani infolinii Ministerstwa Zdrowia. Ustalamy terminy dla Pacjentów w naszej przychodni (zgodnie z aktualnymi etapami) i przekazujemy je do centralnej bazy (e-rejestracja), skąd Pacjent otrzymuje SMSa z potwierdzeniem wyznaczonej przez nas daty szczepienia.

Przygotowując się do wizyty szczepiennej przeciw COVID-19 prosimy zabrać ze sobą:

1. środki ochrony osobistej – dla wspólnego bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami osoby przebywające na terenie przychodni (oprócz małych dzieci i osób zwolnionych) powinny mieć na twarzy maseczkę lub przyłbicę zasłaniającą nos i usta.
2. dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport) w celu identyfikacji.
3. okulary korekcyjne (jeżeli ktoś używa – przed szczepieniem poprosimy Państwa o wypełnienie deklaracji dotyczącej stanu zdrowia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dokument będzie dostępny w Strefie Pacjenta, ale można go także pobrać samodzielnie i wypełnić w domukliknij tutaj).
4. listę swoich chorób i aktualnie przyjmowanych leków – te informacje ułatwią lekarzowi podjęcie decyzji dotyczącej kwalifikacji do szczepienia.

Proszę zgłosić się na szczepienie na około 10 minut przed wyznaczoną wizytą w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów.

Po szczepieniu należy pozostać na terenie przychodni przez 15 minut. Jest to czas w którym występuje większość silniejszych odczynów poszczepiennych. Niektórym Pacjentom lekarz może zalecić dłuższą – 30 minutową obserwację.

Bezpośrednio po pierwszej dawce szczepionki dwudawkowej, np. takiej jak Comirnaty firmy Pfizer, Pacjent będzie mógł umówić się w Strefie Pacjenta na drugą dawkę.

Każdy z Pacjentów otrzyma zaświadczenie potwierdzające wykonanie szczepienia.


Jeżeli po szczepieniu przeciw COVID-19 wystąpią u Państwa nasilone działania niepożądane lub inne niepokojące dolegliwości to należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem (teleporada, wizyta stacjonarna).

Działania niepożądane po szczepieniu przeciw COVID-19 szczepionką Comirnaty firmy Pfizer (na podstawie ulotki):
– bardzo częste (więcej niż 1 na 10 osób): ból i obrzęk w miejscu podania szczepionki, zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni, stawów, dreszcze, gorączka
– częste (maksymalnie 1 na 10 osób): zaczerwienienie w miejscu podania, nudności
– niezbyt częste (maksymalnie 1 na 100 osób): powiększenie węzłów chłonnych, złe samopoczucie, bóle kończyn, bezsenność i swędzenie w miejscu wstrzyknięcia
– rzadkie (maksymalnie 1 na 1000 osób): przemijające jednostronne porażenie nerwu twarzowego
– częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ciężka reakcja alergiczna