Robert Gąsior

Robert Gąsior (pediatra, internista)
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu i Studiów Podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista medycyny rodzinnej. Konsultuje pacjentów dorosłych (choroby płuc, nadciśnienie, astma oskrzelowa, cukrzyca) oraz dzieci zdrowe i chore. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi chorymi na autyzm.