Krystyna Piątek

Krystyna Piątek (chirurg dziecięcy)
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując ponad 30 lat na oddziale Chirurgii i Traumatologii Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. Pani Doktor rozpoczęła tam pracę, po odbyciu stażu podyplomowego, na stanowisku młodszego asystenta a po uzyskaniu I a potem II stopnia specjalizacji z chirurgii dziecięcej
(w 1997 r.) kontynuowała pracę jako asystent, potem starszy asystent . Od 2010 roku pełniła obowiązki zastępcy ordynatora oddziału. Prace w szpitalu zakończyła w 2017 r. Od tego czasu udziela konsultacji z zakresu chirurgii dziecięcej w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.