Katarzyna Andrzejewska

mgr Katarzyna Andrzejewska

Psycholog,  absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Marie Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Małopolskie Studium Terapii Uzależnień. Aktualnie szkoleniowo związana z Fundacją Kontekst na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu uzależnień od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) i uzależnień behawioralnych (hazard, komputer, Internet, telefon, zakupy, seks); ograniczeniu szkód w uzależnieniu; wsparciu dla rodzin osób uzależnionych. Doświadczenie zawodowe zdobywała (i wciąż zdobywa) podczas staży i pracy zawodowej w:

    • Oddziale  Dziennym Psychiatrycznym w Zakładzie Lecznictwa Otwartego Praga – Południe;
    • Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie;
    • Wojewódzki Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku.

Pracuje pod superwizją.