Karol Kołakowski

Karol Kołakowski (kardiolog)

Jestem absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2015r. odbywam szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii w Narodowym Instytucie Kardiologii w Aninie (koniec specjalizacji planowany na styczeń 2022r.) i jestem w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej na temat antykoagulacji i występowania skrzeplin w jamach serca przed zabiegami kardiowersji elektrycznej i ablacji.

W pracy skupiam się głównie na zagadnieniach związanych z zaburzeniami rytmu serca: kwalifikuję i wykonuję inwazyjne badania elektrofizjologiczne oraz zabiegi ablacji podłoża arytmii, kwalifikuję do zabiegów implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów klasycznych (ICD) i podskórnych (S-ICD) oraz urządzeń do terapii resynchronizującej (CRT-P oraz CRT-D), wykonuję kontrolę ww. urządzeń. Konsultuję również pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca oraz chorobą wieńcową. Ponadto odbywam dyżury w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej.

Jestem autorem i współautorem kilku prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych branżowych pismach z IF (Cardiovascular Drugs and Therapy,  Polish Archives of Internal Medicine)

Jestem współautorem pozycji „Atlas EKG cz. II Urządzenia wszczepialne do elektroterapii serca”.

Jestem współredaktorem serwisu Akademia Elektoterapii – dział Quizy.

Odbyłem warsztaty w polskich i zagranicznych jednostkach:

  • ablacji migotania przedsionków 3D z wykorzystaniem algorytmów optymalizacji RF realizowanych w ramach Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
  • ablacji migotania przedsionków metodą krio: cryoballoon training University Hospital Brussels