Joanna Zalewska

Joanna Zalewska (internista, kardiolog dla dorosłych)
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie specjalizacji z kardiologii, którą odbywa w Narodowym Instytucie Kardiologii. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Absolwentka licznych kursów z zakresu podstaw echokardiografii. Interesuje się profilaktyką chorób sercowo-naczyniowych, leczeniem otyłości, medycyną stylu życia, wadami serca. Entuzjastka edukowania w zakresie zdrowia i choroby.

Uważa, że w procesie leczenia niezbędne jest wzajemne zaufanie i lekarza i pacjenta.