Czas epidemii to czas, kiedy wszyscy obawiamy się o zdrowie nasze i naszych bliskich.
Zespół Strefy Pacjenta stara się jak najbardziej wspierać pacjentów i odpowiadać na ich potrzeby, dlatego poszerzyliśmy naszą ofertę.
Proponujemy Państwu:
– tele- i video- konsultacje z lekarzami;
– porady i terapie online z psychoterapeutkami i dietetyczkami;
– wizyty stacjonarne (w obecnej sytuacji epidemiologicznej tylko po uzgodnieniu z naszym lekarzem specjalistą).

Lekarskie tele- lub video- konsultacje mają podobny przebieg jak wizyty stacjonarne. Specjalista zbiera wywiad, analizuje dotychczasową historię choroby przedstawioną przez pacjenta lub dostępną w naszej bazie, stawia rozpoznanie, proponuje leczenie i w razie potrzeby wystawia e-receptę lub e-zwolnienie.
Podczas konsultacji online niemożliwe jest zbadanie pacjenta, ale wprowadzenie video porady ułatwia lekarzowi ocenę np. zaburzeń oddychania czy zmian skórnych. Specjaliści, tak jak podczas wizyty w przychodni, prowadzą dokumentację medyczną.

Konsultacja online psychoterapeutyczna dla dorosłych może być jednorazowa, związana ze stresem, lękiem, obniżeniem nastroju, który ujawnił się teraz w obliczu trudnej sytuacji epidemiologicznej lub może to być terapią składającą się z kilku sesji i dotyczącą problemów, z którymi zmagamy się od dawna.
Dla matek (rodziców) z niemowlętami do 2 roku życia proponujemy krótkie, darmowe porady psychoterapeutyczne. Ta oferta skierowana jest przede wszystkim do rodziców, którzy już uczęszczali na terapię w naszej przychodni, ale mogą z niej również skorzystać rodzice, których dzieci stały się płaczliwe, niespokojne, mają problemy ze spaniem lub jedzeniem.

Porada dietetyczna online zawiera większość elementów standardowej wizyty, poza elementami związanymi z pomiarami. W trakcie konsultacji dietetyk notuje najważniejsze treści pojawiające się podczas rozmowy, przedstawia swoją propozycję terapii, a po spotkaniu wysyła drogą mailową zalecenia. Dietetyk może też przygotować plan żywieniowy (wysyłany około 5 dni po konsultacji). Jeżeli konsultacja dotyczy dziecka to mogą w niej uczestniczyć rodzice.
Oferujemy też wykonanie bilansu biologicznego (info) bazującego na koncepcji aktywnego odżywiania komórkowego.

Wszystkie konsultacje i terapie prowadzone są z zachowaniem pełnej dyskrecji, zgodnie z RODO.