Elżbieta Sandzewicz

Elżbieta Sandzewicz (internista)
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie i studiów podyplomowych z Medycyny Ubezpieczeniowej i Orzecznictwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przez kilkanaście lat pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Akademii Medycznej w Warszawie a dalej w prywatnych przychodniach medycznych. Od wielu lat jest konsultantem medycznym w Dziale Świadczeń Medycznych PZU SA.