Bartłomiej Zalewski

dr n. med. i n. o zdr. Bartłomiej Zalewski (pediatra)

Specjalista pediatrii, absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uzyskał stopień naukowy doktora po obronie rozprawy „Interwencje żywieniowe w zapobieganiu i leczeniu otyłości u dzieci”. Otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Praktykuje medycynę opartą na danych naukowych (Evidence Based Medicine). Specjalizuje się w profilaktyce i leczeniu nadwagi i otyłości u dzieci (certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością).