Anna Gomuła-Boruc

Anna Gomuła-Boruc (internistka)

Jest lekarzem chorób wewnętrznych (internistą) z drugim stopniem specjalizacji i dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Pracowała m.in. w Centrum Onkologii w Warszawie (w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi, Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich I Kości) oraz w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Toksykologii Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie.
Specjalizację drugiego stopnia ukończyła w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie Banacha 1A.
W 2009 ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Szczególne zainteresowania: profilaktyka nowotworów i chorób układu krążenia ,choroby cywilizacyjne, diagnostyka i leczenie chorób serca, układu krążenia, płuc , układu pokarmowego.