Aleksandra Tomczakowska

Aleksandra Tomczakowska (fizjoterapeutka dla dzieci)
Dyplom magistra rehabilitacji uzyskała w 2001 r. na AWF Warszawa. Pracowała jako fizjoterapeutka w wielu warszawskich poradniach i szpitalach dla dzieci. Była wykładowcą w Katedrze Rehabilitacji AWF w Warszawie. Ukończyła wiele kursów w tym: Terapii oddechowej metodą ,,AFE”, Diagnostyki metodą Prechtla, Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath, Teorii i Praktyki Integracji Sensorycznej II stopnia a także dotyczących diagnostyki i terapii autyzmu.
W Strefie Pacjenta prowadzi wcześniaki, dzieci z ciąż wysokiego ryzyka i urodzone o czasie z zaburzeniami napięcia mięśniowego, asymetrią, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, kręczem szyi, uszkodzeniem splotu barkowego i innymi dysfunkcjami neurologicznymi.