Czas dla zdrowia – warsztaty 19.10.2019

Czas dla zdrowia – warsztaty 19.10.2019

„CZAS DLA ZDROWIA” to hasło przewodnie warsztatowego dnia, na który serdecznie zapraszamy! Pierwsza część spotkania poświęcona będzie oddechowi. Sposób w jaki oddychasz ma kolosalny wpływ na Twoje zdrowie. Niewłaściwe oddychanie może być jedną z przyczyn...

Szybkie testy diagnostyczne – iFOBT

Test iFOBT służy do oznaczania obecności krwi utajonej (niewidocznej dla pacjenta) w kale. Wynik pozytywny wymaga dalszej diagnostyki gdyż może świadczyć o chorobie przewodu pokarmowego a w szczególności o raku jelita grubego, drugiego co do częstości występowania...

Szybkie testy diagnostyczne – CRP

Test CRP służy do odróżnienia zakażenia bakteryjnego od wirusowego oraz monitorowania efektów leczenia. W Polsce zapisuje się pacjentom dużo więcej antybiotyków niż w większości innych krajów. Dotyczy to głównie infekcji dróg oddechowych chociaż badania udowadniają,...